Permakulturelle Relationer vs dark tantra

#whatsinitfromme

Min søn rynker på næsen over, jeg sjældent flusher når jeg har tisset, jeg forklarer 14 liter rent drikkevand spares på den måde. Grunden til jeg nævner det her, er mit ønske om øget fokus på jordens resurser, mishandlingen af vores smukke & generøse Mother Earth samt det faktum, vi alle selv har en andel & ikke mindst mulighed for at træffe de rigtige, sunde & nødvendige beslutninger om ikke at flushe efter tis (lidt ulækkert) i sin egen husstand fx., ikke for at lyde frelst men jeg bekender mig også som indkøber til øko & mener vi har både ansvar & pligt! Regnskoven fældes maskinelt fordi vi grovæder kødkvæg, dansk landbrug mishandler svin & kyllinger. Men er vi ligeglade & fortsætter vi, hvor vi slap eller VÆLGER vi at lære af denne horrible men ikke desto mindre globale situation Coronaen sætter os alle i & som jo meget nemt kunne være et wake up call for os selv & everybody????

Jeg er glad for valget & ligeledes min evne til at træffe fornuftige men også nødvendige beslutninger, endvidere er jeg en del af naturen & den er en del af mig men hvorfor så? Fordi jeg er msk m behov for kontrol, styring & magt… Fordi jeg har et ego, en personlighed, en historie, en karakter men vigtigst af alt – en bevidsthed. Bevidstheden om mig selv & mit endeligt men også bevidsthed som rummer kosmos & ren væren i sig

Permakulturel relation

Den permakulturelle relation bygger på den samme tanke som permakulturen, måden at dyrke jorden & udnytte jordens resurser på så hensigtsmæssigt & så i pagt m naturen som muligt. Permakulturelle relationer er således en ‘good deal for everybody‘. Perma omhandler det permanente, vedvarende & således langsigtede & holdbare. Kultur er noget vi dyrker & bearbejder m fare for at lyde arrogant &/eller højrøvet!

Dark tantra

Dark Tantra er den mørke side af tantrisk massage, tantraens skygge. Tantra er en vej indenfor yoga & indisk filosofi som også indeholder det sanselige, nydelsesfulde & seksuelle. Den adskiller sig fra yogaen ved at basere sig på ‘ikke at gøre men at lade livet…’. Det er en ‘ikke-handling’ som på den måde indeholder livet i sit udfold, livets energi, chi… I den mørke eller sorte tantra arbejdes også m energier, energien, rå, generelt & frigivelsen & forløsningen heraf. Det kan være tjenstligt ved dybere blokeringer som fysiske & psykiske traumer, som betyder sygdom på overfladen & problemer i livet i det hele taget. Men til forskel for tantrisk nydelse indeholder sort tantra ikke (kun) nydelse men også smerte & retraumatisering. Derfor er overenskomsten, aftalen mellem parterne, af største betydning. Handlingerne baseres på samtykke & muligheden for at træde ud & sige stop, hvis behovet opstår til trods for at handlingerne ofte er baseret på submission & dominans, hvor den ene part har kontrollen & den 2nden har afgivet selvsamme. En stor portion tillid er nødvendig & herfra er legen, stimulans af sanser &/eller magtspil, en metode til at opnå seksuel frihed &/eller åndelig oplysning på.

Løsningen

Dark tantra understøtter den permakulturelle relation såfremt reglerne overholdes. Balancen & det ligeværdige. Vejene dertil er fsk. Den permakulturelle relation har sit afsæt i naturens harmoni & det organiske & altså naturlige møde hvorimod dark tantra baserer sig på kontrol, manipulation & magtforhold. Men resultatet er det samme. Frigørelse, forening, forløsning, harmoni, tilblivelse & skabelse & i dem begge bor forandringen, transformationen, dynamikkerne & samspillet til trods for m det blotte øje umiddelbart modsatrettede processer.

Naturen spørger ikke om lov, permakulturen passer på mange måder sig selv & lever i bedste velgående uforstyrret, dark tantra er éen på opleveren, en leg i det trivielle, triste & grå men også et inderligt ønske om forsoning, sammensmeltning & enhed, tilbagevenden til det oprindelige, rene & rå & fordrer krav, ansvar & medfølelse i individet.

#gobytherule

Skriv kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *